www.daywell.com

KOREAN   ENGLISH    JAPANESE    CHINESE

+82-2-2069-3050 ~ 4    daywell@daywell.com    ի߫ +82-2-2069-3055


R & D, A/S, ӫͭߧ/体Ѫݻ,  PLC/Micom, -
  

, ƫ쫳߫˫, 医学ICs/Semiconductor ֧ܫȪΫ

RFQ ϴ쪿̽ - ֪Ϋѫë˪ê
 

媹몿 捜ΪǪʫƫ˫뫵ー,

daywell@daywell.com

˪êΪǪϴǪ

ëȫëȡӪBOM(Ϊݻ) تΪʪ会

ӹӪȪ歓ʪ!

- 檷ª쪿׫ȪΪӫӫΪR & D ׫ȡܪ実験ΡΡ学学ݻ

 

Design Resources Image 

ݻΫ: IC TR, ɡFET, LED, FND, SCR ɫࡢSRAM EPROM,  SIP(ߧ)

: R&Dӫͭߧߧ ܬ価̫ー

  : 遅졢発쪿ѦߧިȪʪݻ

 

 

 

 󫿫Ϋǫー- ݻӫƫͪ

Tantalum Capacitor

 

 ݻ装ǪΫー: Ϋ󫿫Ϋǫー- Ѫݻ, ͪӫ쫯ȫ- Ѧ

 : R & D ƫ MP PP  Ϋƫëת˪êŪー쪿׫ȪȪ

  : Ȫʪݻ¡誦ʫǫ録ͷ様Ѧ˪ê様々˪ê

 

 

      

独ء 独ءǫȫӫーー 󪹪몿ͷܪ

- /体Ѫݻ

  (ǫ : Daywell)


Tel +8222-069-3050 ~ 4        Fax +822-2069-3055
2014 - 2015  Daywell
.